IK1919

Idrætsklubben 1919 er vel nok Aalborgs største håndboldklub, hvad angår seniorhold. Klubben har tre herrehold som alle spiller i serie 2. Kvindesiden er den største i klubben, som består af syv hold med 1. holdet i 3. division, mens resten af holdene er fordelt ud over de lokale serier fra serie 1 til serie 4.


Klubben er en traditionel Aalborg-klub med en god blanding af unge studerende og aalborgensere, der har været medlemmer gennem en årrække.Vi spiller kamp og træner i Aalborg Stadionhal. Derudover har vi et klubhus lige ved siden af hallen, hvor vi mødes efter træning og kamp til en øl eller sodavand. Klubhuset danner ligeledes ramme for de mange sociale arrangementer, der er at finde i klubben eks. julefrokost.


Kontingent: kr. 850,- pr. halv sæson, fordelt på 2 opkrævninger omkring den 1/10 og den 1/2


 

Ny spiller?

IK1919 byder altid nye spillere velkommen, så hvis du er interesseret i at starte i klubben, kan du kontakte en af trænerne eller blot møde op til træning.

Du kan se kontaktoplysninger og træningstider her:

Dameafdeling

Herreafdeling

Indmeldelse/udmeldelse

Alle medlemmer, nye som gamle, som ikke har udfyldt indmeldelsesblanket sidste år, skal udfylde en indmeldelsesblanket. 

Du kan finde blanketten her

Som ny spiller har man 14 dages prøvetræning. Du må kun deltage i alm. træning, indtil du er indmeldt.

Har du spillet i en anden klub indenfor de seneste 24 måneder, skal du også indhente dit spillercertifikat fra din tidligere klub.

HUSK hvis du flytter, får nyt telefonnummer eller ny e-mail, så er det vigtigt, at du meddeler os herom. Send en mail til udmeld@ik1919.dk

Udmeldelse kan i henhold til klubbens vedtægter kun ske skriftligt til bestyrelsen på adressen:
IK 1919, Harald Jensensvej 6, 

9000 Aalborg 

eller på e-mail til: udmeld@ik1919.dk

Udmeldelsen skal være bestyrelsen i hænde forud for kontingentudskrivning og er først gyldig, når evt. skyldigt kontingent er betalt.

VIGTIGT: Husk at du skal betale kontingent, indtil den skriftlige udmeldelse foreligger bestyrelsen, og udmeldelsen er først gyldig, når evt. restance er betalt.

Husk også at skrive, hvis du har brug for at få sendt dit spillercertifikat.

Søg på siden

IK 1919 - Harald Jensensvej 3-5 - 9000 Aalborg - CVR 70234114